Free Text To Speech

Free text-to-speech converter by J2TEAM

{{ textLength }}/200
Download (.mp3)

Free text to speech là gì?

Đây là công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói miễn phí được phát triển bởi J2TEAM. Nó có thể đọc văn bản tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác một cách tự nhiên. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tốc độ đọc của văn bản.

Chuyển văn bản thành giọng nói để làm gì?

Bạn có thể sử dụng công cụ này để:

  • Tạo giọng đọc chị Google, dễ dàng tải từ máy tính hoặc điện thoại
  • Làm video review sản phẩm
  • Làm video hướng dẫn
  • Lồng tiếng cho video bằng capcut để làm video tiktok
  • ...

Got a question?

Contact Us