Hackintosh | Vietnam ITX

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành macOS sử dụng EFI Opencore, Clover

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID downloadefihackintosh
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 200
Thời gian tạo 2 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension