Khắc phục lỗi mất quyền Administrator trên Windows 10

Thực ra thì có nhiều cách để cấp lại quyền Admin cho tài khoản, nhưng cách dưới đây mình đánh giá là dễ thực hiện nhất cho người mới.

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID db08525e
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 74
Thời gian tạo 2 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Cookies

Share online accounts without revealing your password.

Cài đặt
j2team-cookies-chrome-extension