Share Free - Quản Lý Dự Án Bằng Phương Pháp EVM - Thư viện File Công trình - Xây Dựng

Quản lý giá trị thu được (tiếng Anh là Earned value management, viết tắt là EVM) là một kỹ thuật quản lý dự án để đo lường sự

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID d5846ca6
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 532
Thời gian tạo 3 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension