Bảng tra chi phí tư vấn quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng Theo 16/2019/TT-BXD - Thư viện File Công trình - Xây Dựng

Áp dụng bảng tra chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo thông tư

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID c9013fea
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 277
Thời gian tạo 3 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension