Quên bằng lái, không mang bằng sẽ bị phạt như nhau?

Trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe: phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng....trường hợp không có giấy phép lái xe phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới...

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID b1bd301b
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 139
Thời gian tạo 3 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension