Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tool đăng kí tín chỉ các website sử dụng source EduSoft WEB – cty phần mềm Anh Quân – Nguyễn Linh UET Blog

Mở đầu: Lần đầu tiên mình tiếp xúc với EduSoft Web (Hệ thống đăng kí tín chỉ cho các trường học) của cty phần mềm Anh Quân là khi đứa em bên HANU (Đại học Hà Nộ...

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID a48ec451
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 276
Thời gian tạo 3 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension