Mới đây, Taylor Swift đã đáp trả Scooter... - Tôi yêu nhạc US UK | Facebook

Mới đây, Taylor Swift đã đáp trả Scooter Braun quá xuất sắc khiến người trong ngành âm nhạc cũng 'ngả mũ'. #tinnhac #mewmew

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID Duy
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 337
Thời gian tạo 3 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Cookies

Share online accounts without revealing your password.

Cài đặt
j2team-cookies-chrome-extension