Những "bịa đặt chết người" trong "Tam quốc diễn nghĩa"

Dịch giả Trần Đình Hiến sẽ có những mổ xẻ hết sức thú vị về những 'bịa đặt chết người' dưới góc độ lịch sử trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng 'Tam quốc diễn nghĩa'.

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID 8cd5e017
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 88
Thời gian tạo 1 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension