Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống phát thanh thông tin qua mạng 3G/4G (P1) - TAPIT

Hệ thống loa phát thanh là kênh truyền thông khá phổ biến tại các vùng ngoại thành, nông thôn Việt Nam. Nhằm ứng dụng công nghệ 3G/4G vào hệ thống loa phát than...

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID 523eba02
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 292
Thời gian tạo 2 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Cookies

Share online accounts without revealing your password.

Cài đặt
j2team-cookies-chrome-extension