Các kỹ thuật dạy học tích cực – VLOS

Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID 2477f58a
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 136
Thời gian tạo 3 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension