Ý nghĩa của màn hình đa sắc trên sóng truyền hình trước đây - Công nghệ - ZINGNEWS.VN

Thẻ kiểm tra dùng để kiểm tra màu sắc và hình ảnh của TV. Ngày nay, chúng không còn được sử dụng do sự tiến bộ về công nghệ và lịch phát sóng 24/24 của chương t...

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID 0dbf9a3d
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 138
Thời gian tạo 2 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Security

A security extension to protect you from fake and fraudulent websites.

Cài đặt
j2team-security-chrome-extension