Tổng số người chơi hiện tại: 12062
Lưu ý:
  • – Hệ thống sẽ tự động lọc kết quả có điểm đánh giá chỉ số nghi ngờ gian lận cao khỏi bảng xếp hạng.
  • – Thêm link Facebook của bạn vào mục Website trong trang cá nhân để hiển thị cùng tên.
  • – Bảng xếp hạng được cập nhật theo giờ.
# Tên người chơi Nhiệm vụ hoàn thành Xem gợi ý Thời gian chơi
1 Phúc Nguyễn 41 4 38 phút và 47 giây
2 Hung Cao 41 3 39 phút và 55 giây
3 Khoa Nguyen 41 2 40 phút và 2 giây
4 Ngoc Linh 41 3 46 phút và 15 giây
5 tan truong 41 2 1 giờ và 55 giây
6 Đạt Tấn 41 2 1 giờ và 23 phút
7 Phan An 41 3 7 giờ và 47 phút
8 Tai VT 41 4 1 ngày và 7 giờ
9 Nguyễn Văn An 41 4 1 ngày và 14 giờ
10 🏆 Quan Văn Phong 41 4 2 ngày và 2 giờ
11 thanh tùng huỳnh 41 3 2 ngày và 9 giờ
12 Eric Trần 👺 41 2 2 ngày và 12 giờ
13 Quang Lập 41 3 4 ngày và 5 giờ
14 uchin 41 3 1 tuần và 4 ngày
15 Trần Quắc 41 4 3 tuần và 2 ngày
16 Nguyen Thanh Hung (FGW HN) 40 2 52 phút và 6 giây
17 Nguyễn Tuấn Trường 40 3 57 phút và 38 giây
18 vie jie 40 1 1 giờ và 26 phút
19 Tường Nguyên 40 4 9 giờ và 19 phút
20 Tran Nam 40 2 4 ngày và 5 giờ
21 Trần Thành 40 3 4 ngày và 12 giờ
22 Noname 40 3 4 ngày và 21 giờ
23 Vũ Xuân Bắc 40 4 6 ngày và 5 giờ
24 Init 40 4 1 tuần và 14 giờ
25 Nguyễn Mạnh Hùng 40 4 1 tuần và 2 ngày
26 Ngọc Thành Nguyễn 40 4 1 tuần và 3 ngày
27 Hoàng Dương Lực 40 3 1 tuần và 3 ngày
28 Nguyễn Lộc 40 4 2 tuần và 6 ngày
29 Trinh Le 40 2 3 tuần và 4 ngày
30 Trần Khiếu Thiên 40 2 1 tháng và 1 tuần
31 <script>alert('XSS')</script> 40 2 1 tháng và 1 tuần
32 Nguyễn Duy Tân 39 1 4 ngày và 51 phút
33 Quang Vương 38 2 38 phút
34 nar__o 38 2 3 giờ và 38 phút
35 Nguyễn Anh Dũng 38 3 6 giờ và 4 phút
36 Nguyễn Văn Huy 38 3 12 giờ và 59 phút
37 Huyền 38 3 16 giờ và 16 phút
38 Nhã 38 4 1 ngày và 6 giờ
39 Đức Đỗ 38 4 1 ngày và 9 giờ
40 Nguyễn Tùng Thanh 38 1 1 ngày và 15 giờ
41 Hà Đào 38 3 3 ngày và 2 giờ
42 Nguyen Manh Vuong 38 4 4 ngày và 5 giờ
43 Văn Hoàng Phúc 38 3 1 tuần và 1 giờ
44 Năng Ngô 38 3 1 tuần và 16 giờ
45 PhamLinh 38 4 1 tuần và 23 giờ
46 Phan Trung Huy 38 3 1 tuần và 1 ngày
47 Vu Duy Binh 38 3 1 tuần và 1 ngày
48 Dinh Nguyen 38 3 1 tuần và 2 ngày
49 Ngô Phú Thịnh 38 4 1 tuần và 4 ngày
50 Phoenix Error 38 4 1 tuần và 4 ngày
51 Quang Huy 👨🏼‍💻 38 2 2 tuần và 1 ngày
52 Nam Phong Lý 38 1 2 tuần và 2 ngày
53 Đinh Văn Lực 38 3 2 tuần và 6 ngày
54 Lộc Nguyễn Hữu 38 3 3 tuần và 1 ngày
55 Đặng Quang Lợi 37 1 1 giờ và 32 phút
56 Chung Anh Đoàn 37 2 2 giờ và 29 phút
57 MinhSonTran 37 3 2 ngày và 2 giờ
58 Anh Đoàn 37 3 2 ngày và 21 giờ
59 Nguyễn Ngọc Diệp 37 3 5 ngày và 12 giờ
60 Đặng Hoàng Phúc 37 1 2 tuần và 1 ngày
61 Vy Thảo 37 2 2 tuần và 1 ngày
62 Sang Nè Mọi Người 37 1 3 tuần và 2 giờ
63 Anh Quân Nguyễn 36 1 53 phút và 37 giây
64 Tuan Nguyen 36 3 3 giờ và 44 phút
65 Duy Nguyễn 36 2 9 giờ và 7 phút
66 Meigyoku Thmn 36 3 23 giờ và 5 phút
67 Minh Tâm Nguyễn 36 3 2 ngày và 5 giờ
68 NT Hải 36 2 2 ngày và 12 giờ
69 Jayden 36 2 2 ngày và 14 giờ
70 Đoàn Sỹ Hùng 36 3 3 ngày và 4 giờ
71 Unknow 36 1 3 ngày và 15 giờ
72 Anh Quân Nguyễn 36 3 3 ngày và 20 giờ
73 Phan Nguyễn Thanh Tùng 36 2 5 ngày và 19 giờ
74 Bảo Minh 36 2 5 ngày và 23 giờ
75 Phúc Hồng 36 3 6 ngày và 8 giờ
76 Huy Võ 36 2 1 tuần và 14 giờ
77 Nguyễn Anh Khoa 36 3 1 tuần và 16 giờ
78 Nguyễn Quốc Tuấn 36 1 1 tuần và 23 giờ
79 Đào Ngọc Cảnh 36 3 1 tuần và 1 ngày
80 Thành Đạt 35 2 3 ngày và 7 giờ
81 Unknow 35 1 4 ngày và 13 giờ
82 Lam Nguyen Chi 35 2 1 tuần và 4 ngày
83 Akii 🇯🇵 34 1 34 phút và 56 giây
84 Unknow 34 1 39 phút và 41 giây
85 Thái Nguyễn Hoàng 34 2 55 phút và 11 giây
86 Hoàng 34 3 1 giờ và 11 phút
87 LXC 34 2 1 giờ và 24 phút
88 Xuân Nghĩa Hồ 34 1 1 giờ và 30 phút
89 Vu Hoai 34 2 1 giờ và 39 phút
90 Nguyễn Hồng Sơn 34 2 1 giờ và 47 phút
91 Chinh Nguyen 34 3 1 giờ và 51 phút
92 Nam Nguyễn 34 2 2 giờ và 14 phút
93 Võ Văn Minh 34 2 2 giờ và 22 phút
94 Unknow 34 2 2 giờ và 30 phút
95 Lưu Văn Đức 34 2 2 giờ và 40 phút
96 Trung%22%27%3e%3c Nguyen 34 3 2 giờ và 44 phút
97 tu lang 34 2 2 giờ và 54 phút
98 Nhật Nguyên 34 2 2 giờ và 56 phút
99 Vũ Đinh Quang 34 3 2 giờ và 57 phút
100 Khải Nguyễn 34 2 2 giờ và 59 phút