Tổng số người chơi hiện tại: 11468
Lưu ý:
  • – Hệ thống sẽ tự động lọc kết quả có điểm đánh giá chỉ số nghi ngờ gian lận cao khỏi bảng xếp hạng.
  • – Thêm link Facebook của bạn vào mục Website trong trang cá nhân để hiển thị cùng tên.
  • – Bảng xếp hạng được cập nhật theo giờ.
# Tên người chơi Nhiệm vụ hoàn thành Xem gợi ý Thời gian chơi
1 Quang Vương 36 2 35 phút và 38 giây
2 Trần Kim 36 3 40 phút và 18 giây
3 Anh Quân Nguyễn 36 1 53 phút và 37 giây
4 Lionel Messi 36 2 1 giờ và 3 phút
5 Hữu Tuấn 36 1 1 giờ và 23 phút
6 Chung Anh Đoàn 36 2 2 giờ và 16 phút
7 Tuan Nguyen 36 3 3 giờ và 44 phút
8 Nguyễn Văn Huy 36 3 4 giờ và 26 phút
9 Nguyễn Anh Dũng 36 3 5 giờ và 21 phút
10 Tường Nguyên 36 3 5 giờ và 22 phút
11 Duy Nguyễn 36 2 9 giờ và 7 phút
12 Huyền 36 2 14 giờ và 33 phút
13 Meigyoku Thmn 36 3 23 giờ và 5 phút
14 Nguyễn Văn An 36 3 1 ngày và 1 giờ
15 Tai VT 36 3 1 ngày và 4 giờ
16 Nhã 36 3 1 ngày và 5 giờ
17 Đức Đỗ 36 3 1 ngày và 8 giờ
18 Nguyễn Tùng Thanh 36 1 1 ngày và 15 giờ
19 MinhSonTran 36 3 2 ngày và 36 phút
20 Quan Văn Phong 36 3 2 ngày và 1 giờ
21 Eric Trần 36 1 2 ngày và 1 giờ
22 Monster.Pro 36 2 2 ngày và 2 giờ
23 thanh tùng huỳnh 36 2 2 ngày và 4 giờ
24 Minh Tâm Nguyễn 36 3 2 ngày và 5 giờ
25 Dinh Nguyen 36 2 2 ngày và 7 giờ
26 ta thanh 36 2 2 ngày và 11 giờ
27 NT Hải 36 2 2 ngày và 12 giờ
28 Jayden 36 2 2 ngày và 14 giờ
29 Anh Đoàn 36 3 2 ngày và 21 giờ
30 Hà Đào 36 3 3 ngày và 1 giờ
31 Đoàn Sỹ Hùng 36 3 3 ngày và 4 giờ
32 Unknow 36 1 3 ngày và 15 giờ
33 Vương 36 3 3 ngày và 17 giờ
34 Quang Lập 36 3 3 ngày và 20 giờ
35 Anh Quân Nguyễn 36 3 3 ngày và 20 giờ
36 Nguyễn Duy Tân 36 1 3 ngày và 23 giờ
37 Tran Nam 36 1 4 ngày và 26 phút
38 Noname 36 3 4 ngày và 20 giờ
39 Nguyễn Ngọc Diệp 36 3 5 ngày và 11 giờ
40 Phan Nguyễn Thanh Tùng 36 2 5 ngày và 19 giờ
41 Vũ Xuân Bắc 36 3 5 ngày và 19 giờ
42 Uchinka 36 2 5 ngày và 22 giờ
43 Bảo Minh 36 2 5 ngày và 23 giờ
44 Phúc Hồng 36 3 6 ngày và 8 giờ
45 PhamLinh 36 3 6 ngày và 15 giờ
46 Năng Ngô 36 3 6 ngày và 16 giờ
47 Vu Duy Binh 36 2 6 ngày và 17 giờ
48 Ngọc Thành Nguyễn 36 3 6 ngày và 23 giờ
49 Văn Hoàng Phúc 36 2 6 ngày và 23 giờ
50 Luc Hoang 36 3 1 tuần và 53 phút
51 Phan Trung Huy 36 2 1 tuần và 1 giờ
52 Init 36 3 1 tuần và 9 giờ
53 Huy Võ 36 2 1 tuần và 14 giờ
54 Nguyễn Anh Khoa 36 3 1 tuần và 16 giờ
55 Nguyễn Quốc Tuấn 36 1 1 tuần và 23 giờ
56 Đào Ngọc Cảnh 36 3 1 tuần và 1 ngày
57 Trần Quắc 36 3 1 tuần và 1 ngày
58 Nguyễn Mạnh Hùng 36 3 1 tuần và 1 ngày
59 Ngô Phú Thịnh 36 3 1 tuần và 4 ngày
60 Lộc Nguyễn Hữu 36 3 2 tuần và 16 giờ
61 Vy Thảo 36 2 2 tuần và 1 ngày
62 Nam Phong Lý 36 1 2 tuần và 2 ngày
63 Thành Đạt 35 2 3 ngày và 7 giờ
64 Unknow 35 1 4 ngày và 13 giờ
65 Lam Nguyen Chi 35 2 1 tuần và 4 ngày
66 DedMeme 34 1 19 phút và 45 giây
67 Mưn Mưn 34 1 19 phút và 55 giây
68 Chí Binh Doãn 34 1 21 phút và 26 giây
69 Tran Nguyen Thanh Dan (FPL HCM) 34 1 30 phút và 16 giây
70 Nguyễn Tuấn Trường 34 2 32 phút và 35 giây
71 Akii 🇯🇵 34 1 34 phút và 56 giây
72 Unknow 34 1 39 phút và 41 giây
73 Thái Nguyễn Hoàng 34 2 55 phút và 11 giây
74 Hoàng 34 3 1 giờ và 11 phút
75 LXC 34 2 1 giờ và 24 phút
76 Xuân Nghĩa Hồ 34 1 1 giờ và 30 phút
77 Vu Hoai 34 2 1 giờ và 39 phút
78 Nguyễn Hồng Sơn 34 2 1 giờ và 47 phút
79 Chinh Nguyen 34 3 1 giờ và 51 phút
80 Nam Nguyễn 34 2 2 giờ và 14 phút
81 Võ Văn Minh 34 2 2 giờ và 22 phút
82 Unknow 34 2 2 giờ và 30 phút
83 Nguyễn Lộc 34 3 2 giờ và 36 phút
84 Trung%22%27%3e%3c Nguyen 34 3 2 giờ và 44 phút
85 tu lang 34 2 2 giờ và 54 phút
86 Nhật Nguyên 34 2 2 giờ và 56 phút
87 Vũ Đinh Quang 34 3 2 giờ và 57 phút
88 Khải Nguyễn 34 2 2 giờ và 59 phút
89 Dat Nguyen 34 3 3 giờ và 16 giây
90 An Nguyen 34 1 3 giờ và 1 phút
91 林氏林氏 34 3 3 giờ và 4 phút
92 Hai Tung 34 1 3 giờ và 6 phút
93 Vũ Nhật Anh 34 3 3 giờ và 16 phút
94 A nh 34 3 3 giờ và 33 phút
95 Phan Huan 34 3 3 giờ và 34 phút
96 David Drake 34 3 3 giờ và 38 phút
97 Ánh Trịnh Thị Ngọc 34 2 3 giờ và 39 phút
98 Phạm Đình Sơn 34 1 3 giờ và 39 phút
99 Ớt 34 2 3 giờ và 43 phút
100 Đào Trọng Nghĩa 🇻🇳 34 2 3 giờ và 45 phút